TREFN TRAFNIDIAETH GWYL Y BANC MAI 2017

MAY BANK HOLIDAY BUS SERVICE SCHEDULE 2017DYDD SUL 28 MAI

&

DYDD LLUN 29 MAI

FYDD Y GWASANETHAU

CANLYNOL YN RHEDEG:

SUNDAY 28th MAY

&

MONDAY 29th MAY

 

THE FOLLOWING SERVICES WILL OPERATE:

 

RHIF:

T5 (Amserlen Dydd Sul)

(HWLFFORDD- ABERGWAUN- ABERTEIFI-CEI NEWYDD- ABERAERON – ABERYSTWYTH)

 

ROUTE:

T5 (Sunday Timetable)

(HAVERFORDWEST – FISHGUARD – CARDIGAN –

NEW QUAY – ABERAERON – ABERYSTWYTH)

400 (PAL GWIBIO) – GWASANAETH YR HAF

400 (PUFFIN SHUTTLE) – SUMMER SERVICE

404 (GWIBIWR STRWMBL) – GWASANAETH YR HAF

404 (STRUMBLE SHUTTLE) – SUMMER SERVICE

405 (ROCED POPPIT) – GWASANAETH YR HAF

___________________________________________________

552 (CARDI BACH) – GWASANAETH YR HAF

405 (POPPIT ROCKET) – SUMMER SERVICE

____________________________________________________

552 (CARDI BACH) – SUMMER SERVICE