Bank Holiday 

TREFN TRAFNIDIAETH GWYL Y BANC MAI 2019 /MAY BANK HOLIDAY BUS SERVICE SCHEDULE 2019


DYDD SUL 26 MAI & DYDD LLUN 27 MAI
FYDD Y GWASANETHAU CANLYNOL YN RHEDEG:

SUNDAY 26th MAY & MONDAY 27th MAY
THE FOLLOWING SERVICES WILL OPERATE:

RHIF:
T5 (Amserlen Dydd Sul).
Bydd yr Amserlen Dydd Sul yn rhedged ar yr Dydd Llun.

(HWLFFORDD- ABERGWAUN- ABERTEIFI-CEI NEWYDD- ABERAERON – ABERYSTWYTH)

ROUTE:
T5 (Sunday Timetable).
Sunday Timetable will also run on the Monday.

(HAVERFORDWEST – FISHGUARD – CARDIGAN – NEW QUAY – ABERAERON – ABERYSTWYTH)

400 (PAL GWIBIO) – GWASANAETH YR HAF

400 (PUFFIN SHUTTLE) – SUMMER SERVICE

404 (GWIBIWR STRWMBL) – GWASANAETH YR HAF

404 (STRUMBLE SHUTTLE) – SUMMER SERVICE

405 (ROCED POPPIT) – GWASANAETH YR HAF

552 (CARDI BACH) – GWASANAETH YR HAF

405 (POPPIT ROCKET) – SUMMER SERVICE

552 (CARDI BACH) – SUMMER SERVICE


Normal services will operate on all other days.
Fydd gwasanaethau arferol yn rhedeg ar y dyddiau eraill.

Am manylion pellach, cysyllter a: 01239 613756
Further requirements, contact: 01239 613756

Richards Brothers, Moylgrove Garage,
Pentood Industrial Estate, Cardigan,
SA43 3AG