Bank Holiday 


Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2018 /19

Christmas and New Year 2018 /19

 

CRYNODEB O’R GWASANAETHAU

SUMMARY OF SERVICES

Dydd Llun 24 Rhagfur

Gwasanaethau arferol

Y Bws olaf o Aberystwyth i Aberteifi fydd yn mynd heibio Aberaeron a Cei Newydd 6.10 y.h.

Monday 24th December

Normal Service

Last bus from Aberystwyth to Cardigan travelling via Aberaeron and New Quay will be 6.10 P.M.

Dydd Mawrth 25 Rhagfyr

(Dydd Nadolig)

Dim Gwasanaethau.

Tuesday 25th December (Christmas Day)

No Services.

Dydd Mercher 26 Rhagfyr

(Dydd Gwyl San Steffan)

Dim Gwasanaethau.

Wednesday 26th December

(Boxing Day)

No Services.

Dydd Iau 27 Rhagfyr

Gwasanaethau Arferol.

Thursday 27th December

Normal Services.

Dydd Gwener 28 Rhagfyr

Gwasanaethau Arferol.

Friday 28th December

Normal Services.

Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr

Gwasanaethau Arferol.

Saturday 29th December

Normal Services.

Dydd Sul 30 Rhagfyr

Dim Gwasanaethau.

Sunday 30th December

No Services.

Dydd Llun 31 Rhagfyr

Gwasanaethau arferol

Y Bws olaf o Aberystwyth i Aberteifi fydd yn mynd heibio Aberaeron a

Cei Newydd 6.10 y.h.

Monday 31st December

Normal Services

Last bus from Aberystwyth to Cardigan travelling via Aberaeron and New Quay will be 6.10 P.M.

Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019

(Dydd Calon) Dim Gwasanaethau.

Tuesday 1st January 2019

(New Years Day) No Services.

Dydd Mercher 2 Ionawr 2019

Gwasanaethau Arferol

Wednesday 2nd January 2019

Normal Services.

 

Am manylion pellach: 01239 613756

Further requirements: 01239 613756